ROTHENBERGER Corporate Culture

Култура

За повече от 60 години, Rothenberger управлява като семеен бизнес. От самото начало, семейната солидарност е изиграла важна роля в нейния успех. Това включва не само семействата на собствениците, но и  цялото корпоративно семейството, към което всеки служител в Келкхайм и по всички места на света принадлежи.

Тази основна ценност е част от нашия имидж, на който се основава бизнесът ни и който искаме да Ви представим.