ROTHENBERGER Values

Ценности

Ние виждаме себе си като едно семейство, отворено към света, което има смелост и предприемачески дух към новите предизвикателства. Ние вярваме в качеството, старанието, динамиката и уважението, и виждаме тези ценности като водещи за нашата мисия. Като част от нашата философия, ние имаме 7 основни ROTHENBERGER ценности.

ROTHENBERGER Family Ties

Семейство

Ние сме част от световното семейство на Rothenberger.

ROTHENBERGER Trust

Доверие

Нашата корпоративна култура се основава на взаимно доверие. Тя е изграден върху честна, прозрачна комуникация, последователни процеси и честно сътрудничество.

ROTHENBERGER Responsibility

Отговорност

Ние съзнаваме нашата отговорност за резултатите, ресурсите и собствените ни решения. Нашата отдаденост и страст към работата водят до удовлетвореност от страна на клиентите и служителите ни.

ROTHENBERGER Efficiency

Ефективност

Ние работим ефективно, защото се стараем да поддържаме нещата прости и сме по-бързи от другите.

ROTHENBERGER Quality

Качество

Ние осъзнаваме качеството, когато става дума за нашите служители, продукти и процеси. Ето защо, ние се стремим към съвършенство във всичко, което правим.

ROTHENBERGER Courage

Смелост

Ние имаме куража да създаваме иновативни продукти и да променяме неща, дори това да означава да нарушим собствения си комфорт. 

ROTHENBERGER Entrepreneurial Spirit

Предприемачески дух

Нашата работа е свързана с много предприемачески дух, ориентирани сме към дейстието, вземаме бързи решения и никога не се отказваме. Ние сме готови за бъдещето!