ROTHENBERGER Social Responsibility

Социална отговорност

Смятаме за наше задължение не само корпоративната отговорност, но също така и отговорността към благосъстоянието на хората и околната среда. За тази цел, ние проявяваме инициативност, ангажираност, отделяме много ресурси и, но не на последно място, пари.

Отоговорност към околната среда

В Rothenberger отговорността към околната среда е даденост. За това компанията се придържа към най-строгите стандарти за опазване на околната среда и се ангажира с отговорното използване на ресурси и енергия.

Поемаме социална отговорност

Корпоративна социална отговорност е повече от просто хубава фраза за нас, тя е обвързващо обещание. Rothenberger поема своята социална отговорност и редовно подкрепя много проекти и мероприятия за общото благо. Всички стажанти на Rothenberger преминават, като част от тяхната образователна програма, през социална седмица за отговорност и грижи за възрастни хора, болни или инвалиди. Целта е младите хора да придобият и допълнителни познания към инструкциите за материала. Това е съзнателен принос към развитието на социалната компетентност сред младите служители.

Фондация TOOLS FOR LIFE

През 2008 г. д-р Хелмут Ротенбергер основава "Tools for Life Foundation", която поема отговорност за благото на обществото ни. Целта на Tools for Life е да помогне на хора по целия свят, чрез създаване и подобряване на питейна вода и енергийните източници. Това е така, защото питейната вода и функционалните източници на енергия все още не са широко разпространени в много части на света. Tools for Life вдъхновява хората да вземат бъдещето си в свои ръце. Rothenberger е партньор в подкрепата на фондации с продукти и служители, с които се предоставя ценна помощ. Освен това, Tools for Life си сътрудничи с известни международни хуманитарни организации. Тук можете да научите повече за фондацията TOOLS FOR LIFE.