Бележки

ROTHENBERGER (Bulgaria) ODD
boul. Sitnjakovo 79
BG- 1111 Sofia / Bulgaria

Telefon: +359 (2) 946 14 59
Fax: +359(2) 946 12 05
Mail: info(at)rothenberger.bg

Управляващ директор:

Mr. Gyula Horvath (Vors.)
Registergericht Sofia   /  Stadtbericht
HRB 18241
UST-IdNR.: BG 831376115
Steuer-Nr.: BG 831376115

Концепт, Дизайн & Програмиране

YUM GmbH | Agentur für neue Medien
Stephanstrasse 1
60313 Frankfurt

Mail:  info(at)yum.de
Web: www.yum.de

Условия на ползване

Информация, текстове, картини, фотографии, аудио и видео клипове, дизайн, графики, лога, символи, имена, имена на продукти, търговски наименования и имена на компании, които се появяват в този сайт са обект на законите, защитаващи интелектуалната собственост, по-специално на авторското право, търговска марка и права на дизайна на ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH или трети страни. Правата са запазени в пълен размер от съответния притежател на права.

Посетителите на уебсайта не придобиват никакви права за този сайт, информацията и данните, съдържащи се в него. Той / тя може да изтегли и / или да отпечатва отделни страници и / или извлечения от уебсайта, при условие, че няма авторски права, търговски марки права или други показатели на собственост. Информация и данни, свързани с правомерното използване на този уеб сайт и неговите функции могат да бъдат използвани изключително за нетърговски, лични, вътрешни или образователни цели. 

Освен ако не е посочено друго, всички марки, лога или други опознавателни знаци (общо известни като "Марки") са предмет на марката и други права на ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH и / или негови дъщерни дружества и са защитени. Нищо на този сайт не може да се тълкува като представляващо каквато и да е разрешение или право за използване на марки, показани в този сайт. Употреба/Злоупотреба с марки или друго съдържание, което се появява на този сайт, с изключение на изрично предвиденото в условията за ползване, е забранено.

Няма да бъде поета отговорност за непоискани ръкописи, текстове, снимки, графични клипове работа, видео и аудио или други. За да се направят съответните постъпления, ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH трябва да придобие неограничено право върху тях. Въпреки това, ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH не поема задължението да публикува същото.

Съдържание на онлайн предлаганите услуги и изключване на отговорността

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH не поема никакви гаранции от всякакъв вид за актуалността, точността, пълнотата, качеството, достъпността или годността на информацията, която се предоставя за специфични цели. Отговорност за искове, отнасящи се до щети от материален или нематериален характер, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на дефектни или непълна информация, са категорично изключени. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH си запазва правото да променя, увеличава или изтрие сайт или части от него без отделна нотификация или да прекрати публикуването временно или постоянно.

Не се дава гаранция за безавариен и непрекъснат достъп до тази сайт, използването на неговите функции или безавариен и непрекъснат трансфер на данни. 

Изключването на отговорност се прилагат и за вреди, произтичащи от вируси и други вредни програми или причинени по друг начин от компютърно оборудване или програми на посетителя, или на данни (включително загуба на данни).

Препратки и линкове

Този сайт може да съдържа информация на трети страни и връзки към уебсайтове на трети страни.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH не поема отговорност от всякакъв вид за тези сайтове и техните оператори или за информация и / или продукти и услуги, предлагани на сайтове от този вид. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH не поема отговорност от всякакъв вид за точността и законността на съдържанието на уеб сайтове от този вид. Отговорност за достъп до свързаните уебсайтове на трети страни има единствено с посетителя.

Уебсайтове на трети страни могат да бъдат свързани към сайта. ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH не проверява всички тези сайтове и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на такива сайтове.

Защита на данните

Когато в рамките на сайта съществува опция за въвеждане на лични или служебни данни (имейл адрес, име, адрес), тази информация се предоставя от страна на потребителя на изрично доброволна основа. Трансферът на данни в интернет, например чрез електронна поща може да бъде предмет на уязвимост. Всяка отговорност за вреди в резултат на проблем на сигурността на този вид е изключена.

Използването на контактни данни като пощенски адрес, телефон и факс номера, както и адреси за електронна поща, публикувани от трети страни за целите на предоставяне на информация, не е разрешено. Изрично си запазваме правото да предприемем правни стъпки срещу изпращачите на така наречените спам съобщения, в случай на нарушаване на тази забрана.

Е-Мейли

Сайтът предлага възможност за изпращане на информация по електронната поща.  Изпращането на имейли е на риска на изпращача. Съобщения от правен характер, напр. уведомяване на сроковете, остатъци, обявление за прекратяване, изпратено до ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, като електронни съобщения, категорично не са правно ефективни. По-специално, забавянето на отговор на електронна поща или липсата на отговори на имейл съобщения, изпратени чрез уебсайт, ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH не тълкува като правно релевантни.

Трансферът на данни в интернет, например по електронната поща, може да бъде предмет на уязвимост. Всяка отговорност за вреди, произтичащи от проблем на сигурността на този вид, е изключено.

Приложимо законодателство и юрисдикция

Сайтът се управлява от ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH. Тези условия за ползване (включително тяхното тълкуване и валидност във всяко отношение), както и всички спорове и претенции, независимо от техния вид, произтичащи от или във връзка с използването на този уеб сайт са изключително подчинени на законите на Федерална република от Германия, с изключение на международното частно право и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. В случаите, когато потребителят е предприемач, Франкфурт на Майн е място от изключително местно и международно правно значение.

Юридическа ефективност

Ако части или отделни формулировки от този текст са скрити, не отговарят, вече не отговарят или не отговарят напълно на съответната правна ситуация, останалите части на документа остават незасегнати в тяхното съдържание и валидност.

<media 1910 - - "APPLICATION, Legal notes, Legal_notes.pdf, 171 KB">Here you will find the ROTHENBERGER legal notes as a PDF for download.</media>