ROTHENBERGER Bilddatenbank Nutzungsbestimmungen

Условия на употреба

РОТЕНБЕРГЕР Условия на употреба за прехвърляне на изображения, данни и друга продуктова информация

Уважаеми дами и господа,

постоянното подобряване на нашите услуги към клиенти и партньори, както и професионалната подкрепа на нашите доставчици носят със себе си редица задължения. Те включват аспекти на авторското право на снимки, условия на отговорност за продуктите и защита на данните.

Следните условия на употреба за прехвърляне на изображения, данни и друга продуктова информация улесняват употребата на различните видове медийни данни, предоставени на разположение от ROTHENBERGER.

I. Предмет на договора

(1) Следните условия се отнасят за всяка предоставена информация и данни от фирма ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, например картини и продукти, актуални каталози, други рекламни материали, ценови листи и формуляри. Фирма ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH (наричана ROTHENBERGER) не е съгласна с използването на съответните лицензирани материали без признаването и съгласието с тези условия.

(2) Собственик на всички права на прехвърлените данни и информация, по-специално изпълнителните права и изключителните права, в смисъла на авторското право, е ROTHENBERGER.

(3) ROTHENBERGER отрежда обикновено, безхонорарно право на ползване на предоставените данни и информация в рамките на съотвтните условия. Прехвърлянето се извършва съгласно споразумението за възвръщаемост след извършване на прехвърлянията. Собствеността върху лицензирания материал остава на фирма ROTHENBERGER.

II. Употреба

Предоставянето на данни и информация се извършва за една или повече от следните цели:

a) Реклама на ROTHENBERGER и продуктите на ROTHENBERGER от търговци, които предлагат такива продукти;

b) Публикуване на информация за ROTHENBERGER и продуктите на ROTHENBERGER в национални и интернационални вестници, списания и брошури както и в специализирана литература (предметно информативна или с рекламен характер на текстовете), интернет и телевизионни медии;

c) Предоставяне на услуги за ROTHENBERGER, например в областта на консултациите, производството на реклама, опаковане и продажби на материали, създаване на интернет страници, предоставяне на други услуги.

III. Права на употреба

(1) Прехвърлянето на данни е предназначено за еднократна употреба за конкретния случай в съответствие с посочените по-горе цели на употреба.

(2) Оповестяването на данни и информация на трети страни е в рамките на целите II. a) и b) за целите на разпространение на печатни материали, публикуването на готови рекламни материали и съобщения за продуктите, и публикуване на интернет страници и телевизионни програми, в контекста на предвидената употреба.

c) за разпространяване на от ROTHENBERGER поръчаните продукти. Всяка трета страна трябва да спазва условията на това споразумение. Всяка страна трябва да върне предоставените и данни и информация на своя Възложител и след прекаратяване или изтичане на договра да ги изтрие.

IV. Ограничения на употреба

(1) Не се разрешава използването на информация или рекламирането на продукти на конкурентни на ROTHENBERGER фирми.

(2) Използването на пренебрежително критика, обида или забавление към ROTHENBERGER или продуктите на ROTHENBERGER както и за  преследване на права срещу ROTHENBERGERили неговите клиенти не е разрешено.

(3) Производството на копия или изображения на безхонорарно предоставените данни и информация за свои архивни цели, както и електронното и дигитално съхранение на данни е забранено.

(4) Преработването, особено промяната на изображения чрез възпроизвеждане, копиране, и фотокомпозиции или други промени по фотомеханичен или дигитален път, е забранено. Единственото изключение е намаляването и разширяване на изображения.

V. Задължения за поверителност

Доколкото предаването засяга продукти или данни и изображения на такива продукти, които още не са достъпни на пазара, или не са снабдени със забрана, трябва да бъдат пазени в тайна от трети лица, освен ако ROTHENBERGER изрично и в писмена форма не позволява друго. Предоставяне на информация на трети лица е забранено. Преди началото на употребата на служителите им се налага съответното задължение.

VI. Връщане и отмяна на задълженията

Предоставените предмети трябва да се върнат обратно след постигане целта на употреба. Преотстъпващи права са изключени. Предоставените данни трябва да се заличат.

VII. Задължения относно източниците на информация; Задължения по документацията

(1) При използването на картини, като източник на информация да се дава РОТЕНЕБРГЕР.

(2) При всяко използване на снимки и други данни незабавно се изпраща копие, а от публикации в интернет печатно резюме, на ROTHENBERGER.

VIII. Отговорност

ROTHENBERGER отговаря при обменянето на снимков материал за правата на трети лица и друга законова безопасност само при използването им в Германия и при употреба в рамкит ена един месец след предоставянето им. В допълнение, използването на такива изображения е в риск на потребителя. Потребителят трябва да се обърне към ROTHENBERGER в случай на съмнения, отнасящи се до правната сигурност на изображенията.

IX. Други разпоредби

(1) За тези усповия на употреба и използването на лицензирани данни или информация, важи немското законодателство. Юрисдикция за предоставянето на данни на търговци е Франкфурт на Майн.

(2) Отклоняващи се споразумения трябва да бъдат в писмена форма. Отказ от правото на писмено изискване също се изисква в писмена форма.

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH, Януари 2007

Условията за ползване на данни за прехвърляне на изображения, биват признати с подписването им .